vidare artister

VIDARE, Dans och Musik genom ögonblick 


Medverkande artister VIDARE 2024 (English texts in August)

Hanna Tolf, Aloun Marchal, Foto Aloun Marchal

Henrik Wartel, Foto Lisa Larsdotter Petersson

Lisa Larsdotter Petersson, Foto densamma

Henrik Olsson, Foto Hanna Macke

Francesco Scavetta, Foto Mireille Leblanc

Benedikte Esperi, Cha Blasco, Foto Peter Rosvik

Donovan von Martens, Foto Daniel Ivarsson

Isak Eldh, Foto densamma

Jannine Rivel, Foto densamma

Anna Gustavsson, FotoThorsten Hellwig

Hanna Tolf (Akt 1 Högsbo Kyrka/Göteborg, Akt 13 Tranemo Konstnärsgrupp/Tranemo, Akt 15 Gathenhielmska Huset/Göteborg)

Sångerska, komponist, röstimprovisatör. I centrum för Hannas skapande står rösten och mötet. Mötet mellan människor och konstnärliga uttryck.

Här föds en längtan att upprätta rum för tillit, där vi kan lägga bitar av oss själva hos varandra och känna att vi kan finnas och vila så.

https://hannahtolf.com


Aloun Marchal (Akt 1 Högsbo Kyrka/Göteborg, Akt 9 Finnekumla Dans och Konstscen/Ulricehamn, Akt 13 Tranemo Konstnärsgrupp/Tranemo, Akt 15 Gathenhielmska Huset/Göteborg)

Improvisatör, dansare och koreograf. Fransk konstnär bosatt i Göteborg, Sverige. Aloun bestämde sig för att börja dansa professionellt när han förstod att det inte räckte med att tänka.

https://www.alounmarchal.com


Henrik Wartel (Akt 2 Högsbo Kyrka/Göteborg, Akt 3 & Akt 6 Mölnlycke Kulturhus/Nemeshallen/Mölnlycke, Akt 7 Finnekumla Dans och Konstscen/Ulricehamn, Akt 12 Tranemo Konstnärsgrupp/Tranemo, Akt 14 Gathenhielmska Huset/Göteborg)

Trumslagare baserad i Göteborg är väletablerad nationellt och internationellt på jazz och improvisationsscenen. Han samverkar med musiker, konstnärer, dansare och är en av de drivande krafterna bakom jazz/impro klubben Brötz. Han ingår i grupper som Quagmire, Jonny Wartel 4tet, John Holmström Trio. www.wartel.se


Lisa Larsdotter Petersson (Akt 2 Högsbo Kyrka/Göteborg, Akt 3 & Akt 6 Mölnlycke Kulturhus/Nemeshallen/Mölnlycke, Akt 7 Finnekumla Dans och Konstscen/Ulricehamn, Akt 10 & 14 Gathenhielmska Huset/Göteborg, Akt 12 Tranemo Konstnärsgrupp/Tranemo)

Scen och bild -konstnär, baserad i Göteborg. Jämte produktion av egna föreställningar driver hon multidisciplinära scenkonstprojekt och arbetar med bild, utställning, offentlig utsmyckning, video-verk. I scenisk samverkan tar hon avstamp både i det oförutsägbara och det uppenbara. www.lisalarsdotterpetersson.se


Henrik Olsson (Akt 4 & Akt 5 Mölnlycke Kulturhus Nemeshallen/Mölnlycke)

Född i Kyrkhult, ett litet industrisamhälle i södra Sverige. Henrik rör sig fritt mellan noterad musik och fri improvisation, blandar akustiska och förstärkta ljud med hjälp av kontaktmikrofoner. Hans konceptuella verk involverar ofta ljudande "ready-mades" såsom skivspelare etc.

https://www.readingmusic.se/2021/11/02/henrik-olsson/


Francesco Scavetta (Akt 4 & Akt 5 Mölnlycke Kulturhus Nemeshallen/Mölnlycke)

Francesco Scavetta har utvecklat ett rykte på den internationella dansscenen för sitt fantastiskt uppfinningsrika arbete, lekfulla humor och subversiva intelligens. Hans kompani "Wee" ligger i framkant på den nordiska dansscenen.

www.wee-francescoscavetta.no


Benedikte Esperi (Akt 8 Finnekumla Dans och Konstscen/Ulricehamn)

Är koreograf, performance- och videokonstnär baserad i Västsverige. Hon drivs av att utmana och utmanas inför varje specifik plats och dess förutsättningar, vilket också utgör både innehåll och utformning av hennes verk. Hon är initiativtagare till Finnekumla Dans & Konstscen.

https://benedikteesperi.com/


Cha Blasco (Akt 8 Finnekumla Dans och Konstscen/Ulricehamn)

Är elektronisk musikkonstnär, kompositör och performer baserad i Göteborg. Han har ett brinnande intresse för programmering, tvärkonstnärliga projekt och klimatfrågor. I sitt konstnärskap undersöker han olika sätt att positionera sig som natur, i stället för i naturen.

https://chablasco.com/


Donovan von Martens (Akt 9 Finnekumla Dans och Konstscen/Ulricehamn)

Basist baserad i Göteborg och är en aktiv del av den europeiska jazz- och improscenen. Med en stark övertygelse om kraften i kollektiv kreativitet, söker han aktivt efter projekt där improvisationen är i fokus.

https://donovanvonmartens.com/


Isak Eldh (Akt 10 Gathenhielmska Huset/Göteborg)

Konstnären och musikern Isak Eldh´s arbete med ljud handlar ofta lika mycket om vad som går att se och känna, om vad händerna gör och vad som sker i stunden, på och tillsammans med platsen. Det sker sammankopplingar och kortslutningar, både som tanke och i bokstavlig, elektrisk mening.


Jannine Rivel (Akt 11 Gathenhielmska Huset/Göteborg)

Koreograf, dansare, regissör och pedagog som skapar rörelsebaserade föreställningar för barn och vuxna, för scen och ”offentliga platser”. Som grund i Jannines arbete återfinns propiceptions sinnet, sammanflätningarna mellan sinnena och hur rörelse rör oss, internt och rumsligt.

https://www.janninerivel.com/


Anna Gustavsson (Akt 11 Gathenhielmska Huset/Göteborg)

Slagverkare och kompositör som blandar lowfi-pop och små synthar med nutida slagverk och elektronik. Hon arbetar främst med scenkonst, och uppskattar möten med olika konstformer. Hon har medverkat och komponerat musik till fria scener och institutioner i Sverige och Norden.

http://annagustavssonsmusik.blogspot.com/

VIDARE, Dance and Music through moments


Participating artists VIDARE 2024 (English texts in August)

Scen, bild -konstnär Lisa Larsdotter Petersson är, såväl VIDARE-artist som initiativtagare/Isabel Lagos och Jannine Rivel assisterar. VIDARE ges med stöd från Västra Götalandsregionen, Svenska kyrkan/Högsbo församling, Kultur Härryda/Härryda kommun och Hulebäcksgymnasiet. VIDARE/Lisa Larsdotter Petersson i samverkan med Högsbo Kyrka, Mölnlycke Kulturhus/Nemeshallen, Finnekumla Dans och Konstscen, Tranemo Konstnärsgrupp, Tranemo Kommun, Gathenhielmska Huset, Hulebäcksgymnasiet, Mer Dans åt Folket, VARIA Improvisationsfestival, Isabel Lagos, Jannine Rivel, Benedikte Esperi, artisterna m.fl.

Performance, visual artist Lisa Larsdotter Petersson is both VIDARE artist and initiator/Isabel Lagos and Jannine Rivel assist. VIDARE is provided with support from the Västra Götaland region, the Church of Sweden/Högsbo parish, Kultur Härryda/Härryda Kommun and Hulebäcksgymnasiet. VIDARE/Lisa Larsdotter Petersson in collaboration with Högsbo Church, Mölnlycke Kulturhus/Nemeshallen, Finnekumla Dans och Konstscen, Tranemo Konstnärsgrupp, Tranemo Kommun, Gathenhielmska Huset, Hulebäcksgymnasiet, Mer Dans åt Folket, VARIA Improvisation Festival, Isabel Lagos, Jannine Rivel, Benedikte Esperi, the artists etc.

Program med reservation för ändring / Program with recervation for change.