Arkiv VIDARE

VIDARE Akt 1 & Akt 2, gavs i Högsbo Kyrka Göteborg, den 10 mars 2024.

Akt 1  av Hanna Tolf och Aloun Marchal

Akt 2  av Lisa Larsdotter Petersson och Henrik Wartel

VIDARE Act 1 & Act 2, in Högsbo Church Gothenburg, Sweden 10 March 2024.

Akt 1 by Hanna Tolf and Aloun Marchal

Akt 2 by Lisa Larsdotter Petersson and Henrik Wartel

Hanna Tolf, Aloun Marchal, Henrik Wartel, Lisa Larsdotter Petersson. Assistans på plats Lars-Magnus Östberg. Foto Lisa Larsdotter Petersson, Hanna Tolf.

Scen, bild -konstnär Lisa Larsdotter Petersson är, såväl VIDARE-artist som initiativtagare/Isabel Lagos och Jannine Rivel assisterar. VIDARE ges med stöd från Västra Götalandsregionen, Svenska kyrkan/Högsbo församling, Kultur Härryda/Härryda kommun och Hulebäcksgymnasiet. VIDARE/Lisa Larsdotter Petersson i samverkan med Högsbo Kyrka, Mölnlycke Kulturhus/Nemeshallen, Finnekumla Dans och Konstscen, Tranemo Konstnärsgrupp, Tranemo Kommun, Gathenhielmska Huset, Hulebäcksgymnasiet, Mer Dans åt Folket, VARIA Improvisationsfestival, Isabel Lagos, Jannine Rivel, Benedikte Esperi, artisterna m.fl.

Performance, visual artist Lisa Larsdotter Petersson is both VIDARE artist and initiator/Isabel Lagos and Jannine Rivel assist. VIDARE is provided with support from the Västra Götaland region, the Church of Sweden/Högsbo parish, Kultur Härryda/Härryda Kommun and Hulebäcksgymnasiet. VIDARE/Lisa Larsdotter Petersson in collaboration with Högsbo Church, Mölnlycke Kulturhus/Nemeshallen, Finnekumla Dans och Konstscen, Tranemo Konstnärsgrupp, Tranemo Kommun, Gathenhielmska Huset, Hulebäcksgymnasiet, Mer Dans åt Folket, VARIA Improvisation Festival, Isabel Lagos, Jannine Rivel, Benedikte Esperi, the artists etc.