more info

Höstimprovisationer 2022

Peter Janson & Lisa Larsdotter Petersson

(In English below)
 

                                                       
Lisa Larsdotter Petersson & bas. Foto Peter Janson


Scenisk tillfällighet, dynamik och kontrast driver ögonblick i tid och rum.

Genom musik, dans och röst alstrar musiker Peter Janson och scenkonstnär Lisa Larsdotter Petersson

fysiska ljudande bilder där känsla för lyssnande, interaktion och musikalitet gestaltar kompositionen.

Artisterna har på olika sätt djupa engagemang i improvisationskonst där den presenteras genom lust

och med sinne för det omedelbara. I november och december bjuder de duettföreställningar på högst personliga

konstscenerna Galleri PS i Göteborg och på Konstkollektivet i Mölndal.


Galleri PS  29/11(Fullsatt), 30/11(Fåtal platser kvar) kl. 19.00

Boka biljett/SEK 100 - addera namn, mailadress, antal biljetter - lisa (a) lisalarsdotterpetersson.se

Galleri PS, Kaponjärgatan 4, 41304 Göteborg. Öppet fr. 18.45.

Facebook 29/11 30/11


Konstkollektivet 6/12 kl. 18.00

Mer info Konstkollektivet, Baazgatan 7, 43161 Mölndal


Smakprov

Affisch


Välkommen


Föreställning på Galleri PS pågår ca 30 min, inget insläpp efter start. 

Antal sittplatser är begränsat men prova gärna att komma på dörren om du inte vill/kan boka plats.

Vi gör vårt bästa för att husera så många som möjligt, på så många sätt som möjligt.


Höstimprovisationer med stöd från Kulturrådet.

I samverkan med Galleri PS, Faux Pas, Konstkollektivet.

Tack till Danscentrum Väst, Bunkern, Brötz, Atalante.


Lisa Larsdotter Petersson

Scen och bild -konstnär Lisa Larsdotter Petersson är utbildad i Sverige och längre bort.

Hon arbetar genom flera medier där fokus på olika sätt har stark relation till ett nu, till en ögonblicklig uppfattning.

Hon skapar sedan länge scenkonst genom presentation av föreställningar och i arrangemang av nationella och internationella scenkonstprojekt

som ofta är genreöverskridande. Vidare ställer hon ut separat och genom grupputställning på varierade kulturarenor och producerar offentlig konst.

Lisa är också publicerad i dagspress, tidskrifter och har tilldelats flera stipendier samt är representerad/inköpt av stat, region, kommun.

Hon undervisar, handleder artister, bildkonstnärer, studenter, ofta i performativa uttryck.

www.lisalarsdotterpetersson.se

https://www.instagram.com/lisalarsdotterpetersson/

 

Peter Janson

Peter Janson har varit verksam på den svenska och internationella improvisationsscenen i närmre 40 år.

Han har förutom sina egna projekt och ensembler spelat med Ken Vandermark, Trilok Gurtu, Per-Henrik Wallin, Roland Keijser, Mats Gustavsson,

Okay Temiz, Radiojazzgruppen och Änglaspel för att nämna några. Förutom att vara flitigt anlitad som basist har Peter Janson också komponerat musik

till flera teateruppsättningar, utställningar, bildspel och dokumentärfilmer. Han har fått flera beställningar av Sveriges Radio varav en resulterade i den

kritikerrosade CDn ”Nordic Meeting”. Bland musikerna som då handplockades fanns engelske saxofonisten John Surman och danske slagverkaren Alex Riel.

www.peterjanson.se  
Autumn improvisations 2022

Peter Janson & Lisa Larsdotter Petersson

 

Scenic contingency, dynamics and contrast drive moments in time and space.

Through music, dance and voice, musician Peter Janson and performance artist Lisa Larsdotter Petersson

create physical sound-images where the sense of listening, interaction and musicality shape the composition.

In different ways, the artists have a deep involvement in improvisational art where it is presented through

desire and with a sense of the immediate. In November, they offer duet performances at the

highly personal art scenes Galleri PS in Gothenburg and Konstkollektivet in Mölndal.

 

Gallery PS - 29/11 (Full-booked), 30/11 (few seats left) at 19.00

Tickets, info - add name, email, number of tickets - lisa (a) lisalarsdotterpetersson.se

Galleri PS, Kaponjärgatan 4, 41304 Gothenburg - opens 6.45pm.


Konstkollektivet 6/12 at. 18.00

More info Konstkollektivet, Baazgatan 7, 43161 Mölndal


Welcome

 

Duration Galleri PS ca 30 min.


Autumn improvisations with support from Kulturrådet.

In collaboration with Galleri PS, Faux Pas, Konstkollektivet.

Thanks Danscentrum Väst, Bunkern, Brötz, Atalante.