teaching

Ingen planerad workshop för närvarande


Improvisation - rörelse, röst, språk (in English below)


Beskrivning

Vi arbetar med kropp, sinnen, röst, fantasi och våra möjligheter till uppmärksamhet mot det som är just nu. Kursen ges med fokus på soloform, enkla men komplexa improvisationstekniker genom dans, rörelse, röst, ord och språk jämte rumsrelaterade övningar. Individuella uttryck, lekfullhet och öppenhet inför nuet är nycklar.

Arbetet sker i solo och i grupp, samtal om förlopp jämte visningar för partner och resten av gruppen ingår.

Kursen ges av scen och -bildkonstnär Lisa Larsdotter Petersson.

 

Med eller utan erfarenhet - kursen är för dig med intresse av improvisation.

 

Tid 

Plats

Pris

Anmälan senast

Info

 

Läs före anmälan

Du bestämmer själv vad du har råd att betala mellan.

Ange summa du kan betala och namn, telefon när du anmäler dig.

Föranmälan är nödvändig, när du anmält dig är din anmälan bindande.

Tidig anmälan är väldigt bra, kursen har plats för 12 medverkande.

Du betalar kontant, dörren öppen 20 min före start.

Tag med träningskläder och eventuell lunch/kaffe och the finns.

 

Lisa arbetar med scenkonstformen improvisation både på scen, i undervisning, i diverse projekt och i praktik. Hon har undervisat i många år och visar exempelvis solon nationellt och internationellt. Lisa har samarbetat med och inspireras av artister och konstnärer som Andrew Morrish, Peter Trotman och Ola Åstrand m.fl. Hon driver bland annat Improvisationsfestival VARIA och arbetar också som bildkonstnär.No workshop planed at the moment


Workshop: Improvisation - movement, voice, language


Description

We work with body, mind, voice, imagination and the attention on what is currently here.

Via simple but complex improvisational techniques where movement, sound, language and room related exercises is included. Individual expression and openness to the now is key. We work in solo and in groups, conversation, exchange and showings is also included.

The workshop is given by Lisa Larsdotter Petersson, performance & visual -artist.


Anyone with interest in improvisation can participate.


Time

Location

Price

Registration at the latest

Info


Read before registration

You decide what you can afford to pay.

Tell the sum, your name and cell phone nr. when you register.

Pre-registration is required, when you signed up, your registration is binding.

Early registration is good, the course can accommodate 12 participants.

You pay in cash, the door is open 20 min before start.Teaching´s

Petersson teaches classes and intensive workshops in various Performance Improvisation techniques. Her skills include a great range of tools within movement/dance and voice/language alongside the apprehension of the room.

She is teaching professionals and/or amateur students from different generations within the fields of dance, theatre, performance art and visual art.

Petersson visited several educations, festivals and centres for diverse art with her workshops and classes as well as arranges well attended courses few times per year.

Further she is coaching individual artists of diverse disciplines.

She has taught for some 20 years and shows solos, both national and international and works with performance improvisation in performance and in varied projects as well as in practice.

Petersson has shared work with, and is inspired by artists and pedagogues such as Andrew Morrish, Peter Trotman, Kirstie Simson, Michael Schumacher and Ola Åstrand.


Petersson has taught at for example

Danzlagret & Slottskogen/out door, Göteborg 2020.

Konstepidemin Hus 8, Göteborg 2019.

Kulturhuset Stenungsund 2018.

Järnsta Kultur, Nordingrå 2017

Spinn Studio, Göteborg 2017

Museum Murberget, Härnösand 2016

Konstepidemin, Göteborg 2016

Danscentrum Väst, Göteborg 2000 - 2015

Dansverkstaedi, Reykjavik Island 2014

Vänersborgs Musikskola 2012

Nordingrå Kulturfestival, Järnsta 2012

Strömsstads Musikskola 2011

Angereds Yrkesdans program, Göteborg 2007 – 2010

HDK (Högskolan för design och Konsthantverk), Göteborg 2008

Kursverksamhetens Konstskola, Göteborg 2009

Gotlands Dance-education 2006-2008