news more info

LISA LARSDOTTER PETERSSON©

Lisa Larsdotter Petersson & Maria Mebius-Schröder, foto L L Petersson         

Solo 2019 - Performance Improvisation (in English below)


Nya äventyr och favoritscen i repris, två kvällars soloföreställningar på Galleri PS

Solon av Lisa Larsdotter Petersson och Maria Mebius-Schröder ges i ett här och nu.

Dans, rörelse, röst och språk intar scenrummet, lekfullhet och känsla för äventyrlig komposition ger ton.

Artisterna bjuder allt som oftast energi, snabba skiften och bubblande scenkonst.


5e mars och 6e mars kl. 18.30-19.15, Galleri PS, Kaponjärgatan 4, 41304 Göteborg


Biljetter

Boka gärna biljett á 100:- via sms/tel - uppge namn, datum, antal - till 070 7929254

Eller köp biljett i dörren (kontant/swish), öppet 15 min före start.

Lokalen har begränsat antal sittplatser.


Smakprov från solo kväll -18


Välkommen


Lisa Larsdotter Petersson är scen och bild -konstnär med bas i Göteborg. Hon är en allvarlig, humoristisk artist som använder rörelse, ljud och ord

bistådd av det oförutsägbara och det uppenbara. Maria Mebius-Schröder är dansare och koreograf i Sverige och internationellt. I solo intresserar

hon sig för oväntade ögonblick där ljud, rytm och rörelse utvecklas i musikaliskt förlopp. Artisterna har arbetat i träning/praktik tillsammans under lång tid,

såväl som i arrangemang av många föreställningar på olika scener. Denna gång tackar de Galleri PS.

Solo 2019 - Performance Improvisation


New adventures and a favorite stage-room in replay, two evening solo performances at Galleri PS

Solos by Lisa Larsdotter Petersson and Maria Mebius-Schröder are given in a “here and now”.

Dance, movement, voice and language enters the scene, playfulness and sense of adventurous composition give tone.

The artists usually offer energy, quick shifts and bubbling performance art.


March 5th & 6st at. 18.30-19.15, Galleri PS, Kaponjärgatan 4, Gothenburg, Sweden


Tickets

Book tickets SEK 100 via text/Tel - ad name, date, number of tickets - to +46 (0) 707 929254

Or buy ticket at the door (cash/swish), open 15 min before start.


Have a taste, from solo evening -18


Welcome


Lisa Larsdotter Petersson is performance and visual -artist, based in Gothenburg. She is a serious, humorous artist who uses

movement, sounds and words assisted by the unpredictable and the obvious. Maria Mebius-Schröder is dancer and choreographer

in Sweden and internationally. In solo improvisation her interest is unexpected moments where sound, rhythm and movement are

developed in musical process. The artists have worked in training/practice together for a long time, as-well as conducted numerous performances.

This time they thank Galleri PS.