teaching

LISA LARSDOTTER PETERSSON©

VARIA17 SHORT CUT workshop 23-24/9 i Göteborg (in English below)

 

Rörelse är röst - Röst är rörelse

I denna kurs fokuserar vi på att finna olika slags förhållanden mellan rörelse och röst. Var och hur finner vi rösten i rörelse och var finns rörelse i rösten och i relation till kropp, intellekt, andning, rum och tid. Att dansa, att röra sig, att lyssna, låta, vara tyst och att vara stilla och att skifta emellan. Arbetet sker både individuellt, i par och i grupper.

Kursen är lämplig för scenkonstnärer och andra med delvisa eller mycket erfarenhet av improvisation.

 

Kursen av Lisa Larsdotter Petersson, scen och bildkonstnär, tillika VARIA arrangör med stor erfarenhet av improvisation - dans, rörelse, röst och språkarbete både i undervisning och sceniskt.

 

TID/PLATS 23 - 24/9 kl. 14.00 - 18.00, Spinn Studio, Järntorget 7, Göteborg

ANMÄLAN/INFO http://varia-impro.se/education.html

PRIS SEK 800

SISTA ANM. DAG 15/9

OBS! Tidig anmälan rekommenderas (max 12 medverkande).

 

VARIA17 SHORT CUT ges med stöd från Göteborgs Stad Kultur

 

VARIA17 SHORT CUT workshop 23-24/9 in Göteborg, Sweden

 

Movement is voice - Voice is movement

In this workshop we focus on finding different types of relationships between movement and voice. Where and how do we find voice in movement and movement in voice and in relation to body, intellect, breath, space and time. To dance, to move, to listen, to sound, to be quiet, to be still and to switch between. The work is done individually, in pairs and in groups. The workshop is suitable for performance artists and others with partial or much experience of improvisation.

 

The workshop by Lisa Larsdotter Petersson, performance, visual -artist and VARIA organizer with extensive experience of improvisation - dance, movement, voice and language -work in both teaching and for stage.

 

TIME/PLACE 23 - 24/9 at. 14.00 - 18.00, Spinn Studio, Järntorget 7, Göteborg, Sweden

REGISTRATION/INFO http://varia-impro.se/education.html

PRICE SEK 800

DEADLINE REGISTRATION 15/9

OBS! Early registration is recommended (max 12 participants).

 

VARIA17 SHORT CUT with support from Göteborgs Stad Kultur

 

 

Inte tillgänglig för närvarande.

Beskrivning workshop

Vi arbetar med kropp, sinnen, röst, fantasi och våra möjligheter till uppmärksamhet mot det som är just nu. Genom enkla men komplexa improvisationstekniker där dans, rörelse, röst, språk och rum ingår. Arbete i solo, i par, i grupper och samtal om förlopp jämte visningar för resten av gruppen ingår.

Kursen ges av scen och -bildkonstnär Lisa Larsdotter Petersson.

Tid

Plats

Info & anmälan & pris

 

Not valid at the moment.

Description workshop

Improvisation - movement, voice, language, room

In broad mix of improvisational techniques where dance/movement, voice/language and room is included. Warm-up of body, mind, voice and the attention on what is currently here, leads us into simple but complex exercises where we via movement, imagination, sound, language find ways to work with individual expression and room. Work in solo, in pairs, conversation, exchange and showings is also included.

Time

Location

Registration & info & price

 

 

Teaching´s

Petersson teaches classes and intensive workshops in various Performance Improvisation techniques. Her skills include a great range of tools within movement/dance and voice/language alongside the apprehension of the room.

She is teaching professionals and/or amateur students from different generations within the fields of dance, theatre, performance art and visual art.

Petersson visited several educations, festivals and centres for diverse art with her workshops and classes as well as arranges well attended courses few times per year. Further she is coaching individual artists of diverse disciplines.

She has taught for some 20 years and shows solos, both national and international and works with performance improvisation in performance and in varied projects as well as in practice.

Petersson has shared work with, and is inspired by artists and pedagogues such as Andrew Morrish, Kirstie Simson, Michael Schumacher and Ola Åstrand.

 

Petersson has taught at for example

Järnsta Kultur, Nordingrå 2017

Spinn Studio, Göteborg 2017

Museum Murberget, Härnösand 2016

Konstepidemin, Göteborg 2016

Danscentrum Väst, Göteborg 2000 - 2015

Dansverkstaedi, Reykjavik Island 2014

Vänersborgs Musikskola 2012

Nordingrå Kulturfestival, Järnsta 2012

Strömsstads Musikskola 2011

Angereds Yrkesdans program, Göteborg 2007 – 2010

HDK (Högskolan för design och Konsthantverk), Göteborg 2008

Kursverksamhetens Konstskola, Göteborg 2009

Gotlands Dance-education 2007 - 2009