teaching

LISA LARSDOTTER PETERSSON©

Improvisation - rörelse, röst, språk

Workshop 22-24 februari -19


Beskrivning workshop

Vi arbetar med kropp, sinnen, röst, fantasi och våra möjligheter till uppmärksamhet mot det som är just nu.

Kursen bjuder, med fokus på soloform, enkla men komplexa improvisationstekniker genom dans, rörelse, röst, ord, språk jämte rumsrelaterade övningar. Individuella uttryck, lekfullhet och öppenhet inför nuet är nycklar.

Arbetet sker i solo och i grupp, samtal om förlopp jämte visningar för partner och resten av gruppen ingår.

Kursen ges av scen och -bildkonstnär Lisa Larsdotter Petersson.


Med eller utan erfarenhet - kursen är för dig med intresse av improvisation.


Tid 22/2 kl. 17.30 - 20.00 & 23-24/2 kl. 10.00 - 15.00 (inkl. paus)

Plats Hus 8 Konstepidemin, Konstepidemins väg, Göteborg

Pris 700-1000:-*

Anmälan senast 21/2 till Lisa L Petersson, kajfax(a)hotmail.com

Info Lisa L Petersson, 070 6406761


*

Du bestämmer själv vad du har råd att betala mellan 700-1000:-

Glöm inte att ange summa när du anmäler dig.

Föranmälan är nödvändig, när du anmält dig är din anmälan bindande.

Tidig anmälan är bra, kursen har plats för 10 medverkande.

Du betalar kontant den 22/2, dörren öppen 20 min före start.

Träningskläder är bra att ta med.


Lisa arbetar med scenkonstformen improvisation både på scen, i undervisning, i diverse projekt och i praktik. Hon har undervisat i många år och visar exempelvis solon nationellt och internationellt. Lisa har samarbetat med och inspireras av artister och konstnärer som Andrew Morrish, Peter Trotman och Ola Åstrand m.fl. Hon driver bland annat Improvisationsfestival VARIA och arbetar också som bildkonstnär.

www.lisalarsdotterpetersson.se

www.varia-impro.seDescription workshop


Improvisation - movement, voice, language

We work with body, mind, voice, imagination and the attention on what is currently here.

Via simple but complex improvisational techniques where movement, sound, language and room related exercises is included. Individual expression and openness to the now is key. We work in solo and in groups, conversation, exchange and showings is also included. The workshop is given by Lisa Larsdotter Petersson, performance & visual -artist and is for anyone with interest in improvisation.


Time 22/2 at. 17.30 - 20.00 & 23-24/1 at. 10.00 - 15.00

Location Hus 8 Konstepidemin, Konstepidemins väg, Göteborg, Sweden

Price SEK 700-1000:-*

Registration at the latest 4/2 till Lisa L Petersson, kajfax(a)hotmail.com

Info Lisa L Petersson, + 46 (0) 70 6406761


OBS***

You decide what you can afford to pay between SEK 700-1000.

Do not forget to tell the sum when you sign up.

Pre-registration is required, when you signed up, your registration is binding.

Early registration is good, the course can accommodate 10 participants.

You pay in cash 22/2, the door is open 20 min before start.
Teaching´s

Petersson teaches classes and intensive workshops in various Performance Improvisation techniques. Her skills include a great range of tools within movement/dance and voice/language alongside the apprehension of the room.

She is teaching professionals and/or amateur students from different generations within the fields of dance, theatre, performance art and visual art.

Petersson visited several educations, festivals and centres for diverse art with her workshops and classes as well as arranges well attended courses few times per year. Further she is coaching individual artists of diverse disciplines.

She has taught for some 20 years and shows solos, both national and international and works with performance improvisation in performance and in varied projects as well as in practice.

Petersson has shared work with, and is inspired by artists and pedagogues such as Andrew Morrish, Peter Trotman, Kirstie Simson, Michael Schumacher and Ola Åstrand.


Petersson has taught at for example

Konstepidemin Hus 8, Göteborg 2019.

Kulturhuset Stenungsund 2018.

Järnsta Kultur, Nordingrå 2017

Spinn Studio, Göteborg 2017

Museum Murberget, Härnösand 2016

Konstepidemin, Göteborg 2016

Danscentrum Väst, Göteborg 2000 - 2015

Dansverkstaedi, Reykjavik Island 2014

Vänersborgs Musikskola 2012

Nordingrå Kulturfestival, Järnsta 2012

Strömsstads Musikskola 2011

Angereds Yrkesdans program, Göteborg 2007 – 2010

HDK (Högskolan för design och Konsthantverk), Göteborg 2008

Kursverksamhetens Konstskola, Göteborg 2009

Gotlands Dance-education 2006-2008