news more info

LISA LARSDOTTER PETERSSON©

Solo 2018 Performance Improvisation – Sist ut för i år! (in English below)

Två kvällars soloföreställningar i ett personligt scenrum

Solon av Lisa Larsdotter Petersson och Maria Mebius-Schröder ges i ett här och nu.

Dans, rörelse, röst och språk intar scenen som denna gång är ett litet rum med utsikt.

Lekfullhet och känsla för äventyrlig komposition ger ton när artisterna allt som oftast bjuder

energi, snabba skiften och bubblande scenkonst.

 

/konst som lever i nuet/total beredskap, i tanke, kropp och röst/i och av nuets flöde/

GP 16/4 -18, Lis Hellström Sveningson

 

Solo 2018 i november - sist ut detta år

22/11 & 23/11 kl. 19.00-19.45, i Hus 10 på Konstepidemin, Konstepidemins väg, 41314 Göteborg

 

Biljetter/100:-

Boka biljetter via sms/Tel - uppge namn, datum, antal - till 0707 929254

Eller köp biljett i dörren (kontant/swish), öppet 15 min före start.

 

Välkommen

Lisa Larsdotter Petersson & Maria Mebius-Schröder, foto Aloun Marchal

Lisa Larsdotter Petersson är scen och bild -konstnär med bas i Göteborg. Hon är en allvarlig, humoristisk artist som använder rörelse, ljud och ord

bistådd av det oförutsägbara och det uppenbara. Maria Mebius-Schröder är dansare och koreograf i Sverige och internationellt. I solo intresserar hon

sig för oväntade ögonblick där ljud, rytm och rörelse utvecklas i musikaliskt förlopp.

 

Solo 2018 är ett projekt som löpt över hela året, både under vår och höst har soloföreställningar presenterats i udda göteborgska scenrum.

Artisterna har sedan mer än sex år arbetat tillsammans i både träning och i relation till scener.

Inför året fick de ett projektbidrag av Göteborgs Stad Kultur vilket möjliggjort årets arrangemang.

 

*

Solo 2018 - Performance Improvisation

Solo performances in Gothenburg, fall 2018

 

Solos by Lisa Larsdotter Petersson and Maria Mebius-Schröder take off here and now.

Dance, movement, voice and language occupy personal venues - Playfulness and sense for adventurous composition give tone.

 

/art that lives in the present/total awareness, in thought, body and voice/in and of the current flow/

GP 16/4 -18, Lis Hellström Sveningson (free translation Lisa L Petersson)

 

Solo 2018 in november, last ones this year

22/11 & 23/11 at. 19.00-19.45

In Hus 10 at Konstepidemin, Konstepidemins väg, 41314 Gothenburg, Sweden

 

Tickets/SEK 100

Book tickets via text/Tel - ad name, date, number of tickets - to +46 (0) 707 929254

Or buy ticket at the door (cash/swish), open 20 min before start.

 

Welcome

 

Lisa Larsdotter Petersson is performance and visual -artist, based in Gothenburg.

She is a serious, humorous artist who uses movement, sounds and words assisted by the unpredictable and the obvious.

Maria Mebius-Schröder is dancer and choreographer in Sweden and internationally.

In solo improvisation her interest is unexpected moments where sound, rhythm and movement are developed in musical process.

 

Solo 2018 is a project that runs throughout the year, during spring five shows were presented in Gothenburg and this fall another series of solos is presented in new venues.

The artists have worked in training/practice together for more than six years, as-well as conducted showings and numerous performances.

Prior to this year, they received a smaller project contribution from the city, which enabled this year's arrangement.

Solo 2018 is carried out with support from Gothenburg City Culture.