news more info

LISA LARSDOTTER PETERSSON©

Solo 2018 - Performance Improvisation (in English below)

Soloföreställningar i Göteborg under hösten

 

Solon av Lisa Larsdotter Petersson och Maria Mebius-Schröder tar avstamp här och nu.

Dans, rörelse, röst och språk intar personliga scenrum. Lekfullhet och känsla för äventyrlig komposition ger ton.

/konst som lever i nuet/total beredskap, i tanke, kropp och röst/i och av nuets flöde/

GP 16/4 -18, Lis Hellström Sveningson

 

Solo 2018 & Aloun Marchal/oktober

30/10 kl. 19.00-19.45, i Hus 8 på Konstepidemin, Konstepidemins väg, 41314 Göteborg

Solo 2018 bjuder denna afton även solo av dansare och koreograf Aloun Marchal (FR/S)

 

Solo 2018/november

22/11 & 23/11 kl. 19.00-19.45, i Hus 10 på Konstepidemin, Konstepidemins väg, 41314 Göteborg

 

Biljetter/100:-

Boka biljetter via sms/Tel - uppge namn, datum, antal - till 0707 929254

Eller köp biljett i dörren (kontant/swish), öppet 15 min före start.

 

Välkommen

Lisa Larsdotter Petersson, foto Maria Mebius-Schröder Aloun Marchal, foto Lisa Larsdotter Petersson Maria Mebius-Schröder, foto Lisa Larsdotter Petersson

Lisa Larsdotter Petersson är scen och bild -konstnär med bas i Göteborg.

Hon är en allvarlig, humoristisk artist som använder rörelse, ljud och ord bistådd av det oförutsägbara och det uppenbara.

Maria Mebius-Schröder är dansare och koreograf i Sverige och internationellt.

I solo intresserar hon sig för oväntade ögonblick där ljud, rytm och rörelse utvecklas i musikaliskt förlopp.

 

Solo 2018 är ett projekt som löper över hela året, under våren gavs fem föreställningar i Göteborg och i höst presenteras solon i nya göteborgska scenrum.

Artisterna har sedan mer än sex år arbetat tillsammans i träning och genomfört visningar och flertal föreställningar.

Inför året fick de ett mindre projektbidrag av staden vilket möjliggjort årets arrangemang.

Solo 2018 genomförs med stöd från Göteborgs Stad Kultur.

 

*

Solo 2018 - Performance Improvisation

Solo performances in Gothenburg, fall 2018

 

Solos by Lisa Larsdotter Petersson and Maria Mebius-Schröder take off here and now.

Dance, movement, voice and language occupy personal venues.

Playfulness and sense for adventurous composition give tone.

 

/art that lives in the present/total awareness, in thought, body and voice/in and of the current flow/

GP 16/4 -18, Lis Hellström Sveningson (free translation Lisa L Petersson)

 

Solo 2018 & Aloun Marchal/october

30/10 at. 19.00-19.45, in Hus 8 at Konstepidemin, Konstepidemins väg, 41314 Gothenburg, Sweden

This evening also introduce a solo by dancer and choreographer Aloun Marchal (FR/S)

 

Solo 2018/november

22/11 & 23/11 at. 19.00-19.45

In Hus 10 at Konstepidemin, Konstepidemins väg, 41314 Gothenburg, Sweden

 

Tickets/SEK 100

Book tickets via text/Tel - ad name, date, number of tickets - to +46 (0) 707 929254

Or buy ticket at the door (cash/swish), open 20 min before start.

 

Welcome

 

Lisa Larsdotter Petersson is performance and visual -artist, based in Gothenburg.

She is a serious, humorous artist who uses movement, sounds and words assisted by the unpredictable and the obvious.

Maria Mebius-Schröder is dancer and choreographer in Sweden and internationally.

In solo improvisation her interest is unexpected moments where sound, rhythm and movement are developed in musical process.

 

Solo 2018 is a project that runs throughout the year, during spring five shows were presented in Gothenburg and this fall another series of solos is presented in new venues.

The artists have worked in training/practice together for more than six years, as-well as conducted showings and numerous performances.

Prior to this year, they received a smaller project contribution from the city, which enabled this year's arrangement.

Solo 2018 is carried out with support from Gothenburg City Culture.