news more info

LISA LARSDOTTER PETERSSON©

Solo 2018 - Performance Improvisation, Soloföreställningar i Göteborg (in English below)

 

Lisa Larsdotter Petersson och Maria Mebius-Schröder arbetar med improvisation som självständig scenkonstform.

Artisternas solon presenteras i en mix av dans och rörelse, ljud och språk.

Föreställningarna tar avstamp i nuet och skapandet sker utifrån improvisatörernas lekfullhet och känsla för äventyrlig komposition.

 

Solo 2018 inviterar under vår och höst till en serie solon på olika scener.

 

Föreställningar vår 2018 (adresser, biljett, info nedan)

13 april kl. 19.00 – 20.30, på Teater Uno

14 april kl. 19.00 – 20.30, på Teater Uno

 

13-14/4

Teater Uno, Esperantoplatsen 7-9, 41119 Göteborg.

13-14/4 inkluderar solo av Andrew Morrish (AU) och sker i samproduktion med VARIA2018.

Boka/köp biljett före 6/4 via mail med datum, antal biljetter, namn, tel. till: info(a)varia-impro.se

1 kväll SEK 150, 2 kvällar SEK 225.

Biljetter kan även köpas i dörr (i mån av plats), SEK 150 kontant el. Swish.

Dörr öppnar 20 min före start.

Läs mer: www.varia-impro.se

 

Beställ biletter/kom gärna i god tid, antal platser är begränsat.

 

Lisa Larsdotter Petersson är scen och bild -konstnär. Hon arbetar sceniskt i varierade former och driver multidisciplinära projekt inom improvisation där Improvisationsfestivalen VARIA ingår. Lisa är en allvarlig, humoristisk artist som använder rörelse, ljud, ord bistådd av det oförutsägbara och det uppenbara.

 

Maria Mebius-Schröder är dansare, improvisatör och koreograf i Sverige och internationellt. Hon har sedan trettio år turnerat och samarbetat både med musiker, dansare och bildkonstnärer. I soloimprovisation intresserar sig Maria för de oväntade ögonblicken där ljud, rytm och rörelse utvecklar varandra i ett musikaliskt förlopp.

 

Välkommen till Solo 2018 - Performance Improvisation

 

Föreställningar höst 2018

Info kommer senare i år.

 

Solo 2018 - Performance Improvisation har stöd av Göteborgs Stad Kultur, aprilföreställningar samarrangeras med VARIA18 SHORT CUT.

VARIA2018 har stöd från Göteborgs Stad Kultur.

Tack till Teater Uno, volontärer.

Lisa Larsdotter Petersson, foto Karl Petersson© Maria Mebius-Schröder, foto Karl Petersson©

Solo 2018 - Performance Improvisation, solo performances in Gothenburg, Sweden

 

Maria Mebius-Schröder and Lisa Larsdotter Petersson is working with improvisation as independent art-form. The artist´s present solos in a mix of dance and movement, sound and language.

The performances take place in the present, the creation evolves from the improviser´s playfulness and sense for adventurous composition.

 

Solo 2018 this spring & autumn introduce a series of solos at different scenes.

 

Performances spring 2018 (addresses, ticket, info below)

April 13th at. 19.00 - 20.30, at Teater Uno

April 14th at. 19.00 - 20.30, at Teater Uno

 

13-14/4

Teater Uno, Esperantoplatsen 7-9, 41119 Gothenburg.

13-14/4 includes solo by Andrew Morrish (AU) and is co-produced with VARIA.

Book/buy ticket before 6/4 via mail with date, number of tickets, name, tel. to: info(a)varia-impro.se

1 evening SEK 150, 2 evenings SEK 225.

Tickets can also be purchased in the door (subject to availability) in cash. or Swish, SEK 150.

Door opens 20 min before start.

Read more: www.varia-impro.se

 

Maria Mebius-Schröder is dancer, improviser and choreographer in Sweden and internationally.

For thirty years she has been touring and collaborating with musicians, dancers and visual artists.

In solo improvisation Maria´s interest is the unexpected moments where sound, rhythm and movement together are developed in a musical process.

Lisa Larsdotter Petersson is performance and visual -artist. She works scenically in varied forms and runs multidisciplinary projects based on improvisation, one example is the Improvisation Festival VARIA. She is a serious, humorous artist who uses movement, sounds, words assisted by the unpredictable and the obvious.

 

Welcome to Solo 2018 - Performance Improvisation

 

Performances autumn 2018

Info will be available later this year.

 

Solo 2018 - Performance Improvisation is supported by Gothenburg City Culture, April performance is co-arranged with VARIA18 SHORT CUT.

VARIA2018 is supported by Gothenburg City Culture.

Thanks to Teater Uno, Volunteers.